Alex­is Flo­res, 41

De är mas­smör­da­re, maf­fi­a­bos­sar, våld­täkts­män – och ef­ter­lys­ta över he­la värl­den. USA:s fe­de­ra­la po­lis­myn­dig­het har listat

Mord & Mysterier - - Ambulansmorden -

På lis­tan se­dan 2 ju­ni 2007.

Miss­tänks för mor­det på den femå­ri­ga flic­kan Iri­a­na DeJe­sus i Phi­la­del­p­hia 2000. Flic­kan för­svann från sitt hem, och hit­ta­des se­dan mör­dad och dum­pad i en sop­säck nä­ra hem­met. Hon ha­de ut­satts för sex­u­el­la över­grepp och se­dan strypts till döds. Tack va­re ett DNA-prov kun­de mor­det kopp­las till Flo­res – en man som ur­sprung­li­gen kom­mer från Hon­du­ras, men som vis­ta­des i USA il­le­galt. 2005 – in­nan han kun­de kopp­las till mor­det – de­por­te­ra­des han till sitt hem­land.

Be­lö­ning för tips som le­der till hans ­gri­pan­de:

100 000 dol­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.