Yas­ser Ab­del Said, 59

Mord & Mysterier - - Ambulansmorden -

På lis­tan se­dan 4 de­cem­ber 2014.

Said är egyp­ti­er, och miss­tänks för att ha he­der­smör­dat ­si­na bå­da ton­å­ri­ga dött­rar Ami­na, 18, och Sa­rah, 17, i Ir­ving, Tex­as på ny­års­da­gen 2008. Den ­kon­trol­le­ran­de Said ska ha va­rit miss­nöjd över att dött­rar­na in­te lyd­de ho­nom som han vil­le; ­Sa­rah väg­ra­de gå med på att bli bort­gift och Ami­na bör­ja­de dej­ta en poj­ke hon ha­de lärt kän­na när hon trä­na­de taekwon­do. Said ­lu­ra­de in si­na dött­rar i den taxi han ­kör­de, och sköt se­dan ihjäl dem. In­nan hon dog hann Sa­rah lar­ma ­po­li­sen, och skrek för­fä­rat i ­te­le­fon:

– Hjälp, min pap­pa sköt mig. Jag dör! Jag dör!

Be­lö­ning för tips som le­der till hans gri­pan­de:

100 000 dol­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.