Bh­a­dres­h­ku­mar Che­tanb­hai Pa­tel, 28

Mord & Mysterier - - Ambulansmorden -

På lis­tan se­dan 18 april 2017

Pa­tel kniv­högg sin fru Palak ­Bh­a­dresku­mar Pa­tel till döds på Dun­kin donuts i Ha­no­ver, Ma­ry­land 2015. ­Bäg­ge ma­kar­na ha­de sin an­ställ­ning där.

Palak ha­de ut­tryckt öns­ke­mål om att åka till­ba­ka till In­di­en och sam­ta­lat med si­na för­äld­rar om det då hen­nes ma­ke tog en stor köks­kniv och mör­da­de hen­ne i ett in­re rum av kö­ket. Över­vak­nings­ka­me­ror vi­sar hur ­Bh­a­dres­h­ku­mar se­dan läm­nar kö­ket till ­sy­nes helt obe­rörd.

Be­lö­ning för tips som le­der till hans ­gri­pan­de:

100 000 dol­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.