San­ti­a­go Vil­lal­ba Me­deros, 27

­lan­dets tio mest ja­ga­de brotts­ling­ar se­dan 1950. Här är de tio som lig­ger på lis­tan – just nu.

Mord & Mysterier - - Ambulansmorden - Fors­ling och Gu­nil­la Granqvist

På lis­tan se­dan 25 sep­tem­ber 2017

Söks för sin in­bland­ning i två mord 2010 i Tacoma, Washing­ton. San­ti­a­go Vil­lal­ba Me­deros sköt en kvin­na till döds och ska­da­de hen­nes bror un­der en gäng­re­la­te­rad upp­gö­rel­se.

Det and­ra mor­det äg­de rum ett par må­na­der se­na­re då San­ti­a­go sköt ihjäl en man i en på­stådd skuld­här­va. Ing­en av off­ren ha­de gäng­kopp­ling­ar. Po­li­sen tror att San­ti­a­go ­Vil­lal­ba Me­deros tog sin till­flykt till ­Mex­i­ko ef­ter då­den.

Be­lö­ning för tips som le­der till hans ­gri­pan­de:

100 000 dol­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.