Edu­ar­do Ra­ve­lo, 50

Mord & Mysterier - - Ambulansmorden -

Fång­a­des 26 ju­ni 2018.

Ra­ve­lo var boss för drogkar­tel­len Bar­rio Az­teca – en av de mest fruk­ta­de knark­ligor­na i USA och Mex­i­ko – och miss­tänks lig­ga bakom mäng­der av bes­ti­a­lis­ka mord. Po­li­sen grep ho­nom i Mex­i­ko till­sam­mans med tre kum­pa­ner. I hu­set som ring­a­des in av bå­de po­lis och mex­i­kansk mi­li­tär hit­ta­des va­pen och me­tam­fe­ta­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.