Ben­nys hän­der och föt­ter ha­de bun­dits med rep

Mord & Mysterier - - Tills Döden Skiljer Oss Åt -

i jor­den un­der pa­rets ör­ta­gård. Färs­ka ör­ter väx­te på gra­ven, och det spe­ku­le­ra­des om att Bar­ba­ra plan­te­rat dem för att för­sö­ka ­döl­ja spå­ren.

Hem­ma på den lug­na ga­tan i La­ke Al­fred slog ny­he­ten om Ben­ny

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.