Påstod att ma­ken läm­nat hen­ne

Mord & Mysterier - - Tills Döden Skiljer Oss Åt -

Ne­o­la Ro­bin­son

påstod att ma­ken Plea­sant Er­vin Ro­bin­son, 52, från Fort Worth i Tex­as i USA ha­de läm­nat hen­ne. Men san­ning­en var en an­nan. Ma­ken sågs sist i li­vet den 29 maj 2010. Ef­ter att han mis­sat två vec­kors ar­be­te an­mäl­des han som för­svun­nen av si­na ar­bets­kam­ra­ter. Po­li­sen hit­ta­de miss­tänk­ta blod­spår i pa­rets hem.

Det dröj­de dock tre år in­nan san­ning­en kom fram: Ne­o­la Ro­bin­son ha­de mör­dat och ­be­gravt ho­nom i de­ras träd­gård. Hon döm­des se­na­re till 18 års fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.