Kniv­högg man­nen

Mord & Mysterier - - Tills Döden Skiljer Oss Åt -

Miche­le Do­no­hue

­mör­da­de sin ma­ke By­ron Wright 2004 i Ar­ling­ton i USA, och gräv­de se­dan ner ho­nom i träd­går­den. Wright ha­de kniv­hug­gits fle­ra ­gång­er i nac­ken och ryg­gen. Till vän­ner och be­kan­ta sa Do­no­hue att Wright läm­nat hen­ne för en yng­re kvin­na. Det skul­le drö­ja än­da till 2014 in­nan Do­no­hue ­er­kän­de vad hon gjort.

Hon döm­des se­na­re till 16 års fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.