Mord­vap­net stod vid pa­rets säng

Mord & Mysterier - - Tills Döden Skiljer Oss Åt -

Leigh Ann Sabine slog

– en­ligt po­lis­ut­red­ning­en – ihjäl sin ma­ke John med en grod­sta­ty av sten. Ef­teråt pa­ke­te­ra­de hon in hans kropp i mer än 40 la­ger plast och göm­de den i ett skjul träd­går­den. Ma­ken för­svann 1997. Krop­pen hit­ta­des 18 år se­na­re, 25 da­gar ef­ter att hu­strun ha­de dött i can­cer. Den dö­da man­nen ha­de ska­dor som stäm­de över­ens med det ut­stå­en­de ögat och bak­be­net på en tung sten­gro­da som stod vid pa­rets säng. Ef­tersom Leigh Ann Sabine var död drogs hon ­ald­rig in­för rät­ta, men som så väl po­li­sen som per­so­ner i hen­nes när­het är över­ty­ga­de om att de var hon som dö­da­de ma­ken.

Fo­to: TT

Leigh Ann Sabine göm­de ma­kens kropp i skju­let i träd­går­den.

Fo­to: TT

Leigh Ann Sabine.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.