1 ja­nu­a­ri 2014

Mord & Mysterier - - Döden På Koh Tao -

Nick Pe­ar­son, 25

Brit­tis­ke Nick Pe­ar­sons kropp ­hit­ta­des i en vik ne­dan­för ho­tel­let där han bod­de till­sam­mans med sin ­fa­milj. Po­li­sen me­na­de att han ha­de fal­lit 15 me­ter från klip­por­na vid ­ho­tel­let, men krop­pen bar inga ­ska­dor. Nick Pe­ar­sons fa­milj har ­he­la ti­den miss­tänkt att hans död har ­fö­re­gåtts av ett brott

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.