21 ja­nu­a­ri 2015

Mord & Mysterier - - Döden På Koh Tao -

Christi­na ­An­nes­ley, 23

Thai­ländsk po­lis me­nar att brit­tis­ka Christi­na ­An­nes­ley av­led till följd av att hon ­­in­ta­git al­ko­hol till­sam­mans med an­ti­bo­ti­ka. Ing­en un­der­sök­ning har dock gjorts för att fast­stäl­la om det för­höll sig så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.