April 2017

Mord & Mysterier - - Döden På Koh Tao -

Eli­se ­Dal­le­mag­ne, 30

Bel­gis­ka Eli­se Dal­le­mag­ne hit­ta­des hängd i djung­eln på ön. Po­li­sen har kom­mit fram till slu­sat­sen att 30-åring­en be­gick själv­mord, men an­hö­ri­ga har ifrå­ga­satt om så är fal­let. Hon ha­de ­ny­li­gen bo­kat en bil­jett med båt till fast­lan­det och vän­ner me­na­de att de in­te sett någ­ra tec­ken på att Eli­se ha­de mått då­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.