VÄL­KOM­MEN TILL MY HO­MES FÖRS­TA MA­GA­SIN!

My Home (Aftonbladet) - - MY HOME - LE­NA BERG­MAN ESK RE­DAK­TÖR

Det finns män­ni­skor som tyc­ker att ett hem mås­te ha en tyd­lig stil för att räk­nas som vac­kert. På My Ho­me tror vi att de har fel. Hem­men i det här ma­ga­si­net är sna­ra­re en bland­ning av sti­lar, en mix av ma­te­ri­al och kä­ra sa­ker. Men i bland­ning­en finns en har­mo­ni – och det är där ma­gin upp­står. För vis­sa tycks bland­ning­en själv­klar, som för My Ho­mes sty­list och blog­ga­re Pel­la He­de­by. Hon ver­kar vif­ta med ett troll­spö – och vips blir det vac­kert! Hon kas­tar en filt, hon sät­ter in en kvist, hon blan­dar hårt med mjukt och fram trä­der en mil­jö i skön ba­lans. Det ser en­kelt ut. Men san­ning­en är att det är re­sul­ta­tet av lång er­fa­ren­het och hårt ar­be­te.

En sak de­lar vi pas­sio­ne­ra­de ama­tö­rer med proff­sen: vi är stän­digt på jakt ef­ter ny in­spi­ra­tion. Kanske le­tar du just nu ef­ter en idé som gör att hel­he­ten i kö­ket änt­li­gen fal­ler på plats? Kanske dröm­mer du om en lam­pa som lyf­ter var­dags­rum­met? Kanske vill du upp­da­te­ra bar­nens rum i vårens fär­ger?

Oav­sett vad du le­tar ef­ter så hop­pas vi att My Ho­mes förs­ta ma­ga­sin kan in­spi­re­ra och gui­da – pre­cis som saj­ten my­ho­me.se. Men ditt eget ma­gis­ka hem? Det kan du ba­ra ska­pa själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.