15 VÅRENS TREN­DER

My Home (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - Sty­ling & text Pel­la He­de­by Foto Sa­ra Me­di­na Lind, Mi­kael Gustavsen (por­trätt)

Lju­sa träslag, pud­ri­ga to­ner, ter­ra­kot­ta på vit bas. My Ho­mes sty­list Pel­la He­de­by tol­kar vårens tren­der och vi­sar hur du fix­ar sti­len.

Som kon­trast till hös­tens däm­pa­de färgska­la mö­ter vi vår­lju­set med en kris­pigt vit bas och pud­ri­ga to­ner. Den har­mo­nis­ka ska­lan kom­bi­ne­ras med lju­sa träslag, ask och vit­så­pa­de golv. In­slag av kork, kop­par och ter­ra­kot­ta bi­drar med en varm ton och ma­te­ri­alkäns­la. Så tol­kar My Ho­mes sty­list och blog­ga­re Pel­la He­de­by vårens tren­der.

Bord, vin­tage, Gar­bo In­te­ri­ors. Skriv­bords­lam­pa, vin­tage, Gar­bo In­te­ri­ors. Kop­par­lam­pa ”Hu­go pen­del”, 785 kr, Watt&ve­ke/svens­sons i Lammhult. Pos­ter på väg­gen, fo­to­gra­fi av Ida Magntorn. Korg ”Se­agrass”, 269 kr Bloo­ming­vil­le/royal De­sign. Stic­kad pläd ”Ha­mish Ro­se”, 3 395 kr, Ai­ayu/ Mimmi Staaf. Ter­ra­kot­takru­kor, 230 kr/1 065 kr, Mimmi Staaf. Mugg ”Na­tur”, 195 kr, Mimmi Staaf. Penn­mugg i trä, 199 kr, Mimmi Staaf. Mar­mor­bric­ka ”Chop Chop”, 1 379 kr, Hay/rum.21. Grå vas ”Ball”, 125 kr , Coo­ee De­sign. Pors­lins­hand och träde­ko­ra­tion, vin­tage, Lot­ta Aga­ton shop. Ka­len­der ”Lighty­e­ar”, 330 kr, House Doctor/rum.21. Pall ”Ask”, 2 900 kr, Me­lo Stu­dio. Stol, privat.

”Ska­pa en kre­a­tiv hör­na med en nätt ar­bets­plats och sam­la in­spi­ra­tions­bil­der på väg­gen till ett för­än­der­ligt blick­fång.”

Mar­mor­bric­ka, 1 379 kr, Hay/rum.21. Kud­de ”Her­ring­bo­ne” i fär­gen ”Pearl Pe­ach”, 999 kr, Lou­i­se Roe/royal De­sign. Lä­der­strap i fär­gen ”Na­tur”, 250 kr, Ma­til­da Cla­hr/mimmi Staaf. Li­ten skål från Stil­le­ben i Kö­pen­hamn. Glas­burk ”Bits & Bobs” i fär­gen ”Pu­der”, 99 kr, Hay/rum.21. Fo­to­gra­fi­er av Jo­nas Carm­ha­gen ur boken ”We are Freck­led”. Vägg­färg ”No.227 Ar­chi­ve”, Far­row & Ball/ Gar­bo In­te­ri­ors. Doft­ljus ”Bona­fi­de Good Scen­ted Cand­les”, 499 kr, Li­te + Cyc­le/ Ar­til­le­ri­et. Vit emaljsked 119 kr, Li­te + Cyc­le/ Ar­til­le­ri­et. In­red­nings­bok ”The Kin­folk ho­me: In­te­ri­ors for Slow living”, 395 kr, Pa­per­cut. Bric­ka ”Ro­se”, 380 kr, Mimmi Staaf. Mugg ”Prick small”, 150 kr, Mimmi Staaf. Kop­par­skål, 115 kr, House Doctor/svens­sons i Lammhult. Ring­ar 99 kr/149 kr/249 kr, Ma­te­ria. Es­pres­so­kopp ”Zen” 89 kr, Gra­nit. Skål ”Put­ty”, 119 kr, Ed­blad. Tvål ”Pu­re Soap” i vac­ker för­pack­ning, 125 kr, Mimmi Staaf. Par­fym, & Ot­her Sto­ri­es.

”För­stärk den luf­ti­ga käns­lan med nät­ta möb­ler och ma­te­ri­al ton-i-ton. Den lå­ga för­va­rings­mö­beln som bi­be­hål­ler vo­ly­men i rum­met. Här kan du sam­la per­son­li­ga de­tal­jer till ett fint stil­le­ben.”

Vit hyl­la ”Vitt­sjö”, 399 kr/st, Ikea. Schäs­long ”Ki­vik” med kläd­sel ”Dans­bo vit”, 2 495 kr, Ikea. Bords­lam­pa på hyl­lan ”Ces­ta”, 7 500 kr, San­ta & Co­le/norr­malms Elekt­ris­ka. Li­ten ter­ra­kot­takru­ka 230 kr, Ferm Living/mimmi Staaf. Bring­a­re ”Sin­ner­lig”, 79 kr, Ikea. Vi­ta va­ser, från 349 kr Lyng­by/svens­sons i Lammhult. Golv­lam­pa ”Bel­levau AJ2”, 5 995 kr, &Tra­di­tion/ Svens­sons i Lammhult. Korg ”Se­agrass”, 269 kr, Bloo­ming­vil­le/royal De­sign. Bommulls­pläd med fran­sar i fär­gen ”Gra­ce”, 1 299 kr, Ed­blad. Stic­ka­de plä­dar ”Ha­mish” i fär­ger­na ”Ro­se” och ”Al­bi­can­te”, 3 395 kr, Ai­ayu/mimmi Staaf. Kudd­fo­dral ”Raul” och ”Ralph”, 995 kr/st, Ai­ayu/mimmi Staaf. Kud­de på gol­vet, Mimmi Staaf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.