27 HEM­MA HOS PROFF­SEN

My Home (Aftonbladet) - - INNEHÅLL -

My Ho­mes Pel­la He­de­by vi­sar upp sitt vack­ra hem i sob­ra gråto­ner med in­slag av pa­stell. Vitt, luf­tigt och mi­ni­ma­lis­tiskt. Fo­to­gra­fen Sa­ra Me­di­na Lind har trol­lat med 44 kvadrat.

De brin­ner för tid­lös de­sign och in­spi­re­rar tu­sen­tals föl­ja­re var­je dag med si­na bil­der. Så hur ser det ut hem­ma hos sty­lis­ten Pel­la He­de­by och

fo­to­gra­fen Sa­ra Me­di­na Lind?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.