191 FRAM­TI­DENS DE­SIGN­STJÄR­NOR

De är fram­ti­dens svens­ka

My Home (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - Av So­fie Zet­ter­gren

Kän­ner du igen Kaj­sa Cra­mer, Em­ma Fäll­man och Ma­sayos­hi Oya? Om någ­ra år gör du det.

Du kan ha hört de­ras namn el­ler sett nå­got av de­ras verk. Men vil­ka är de

nya svens­ka de­sign­stjär­nor­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.