Ce­ci­li­as bäs­ta in­red­ningstips

My Home (Aftonbladet) - - AFFORBABLE NEWS -

Hit­ta ett par fär­ger du gil­lar och håll dig till dem. Jag har tänkt att om man har mest ne­utra­la to­ner så kan det va­ra här­ligt med ett par ac­cent­fär­ger, mi­na har bli­vit oran­ge och tur­kos.

Tänk ige­nom i stäl­let för att spon­tan­kö­pa. Se hel­he­ten i ett rum och föl­ja det så att nya tillägg verk­li­gen pas­sar. Bygg upp en sam­man­hål­len bild och lägg se­dan till de­tal­jer.

Fo­ku­se­ra mind­re på hur al­la and­ra in­re­der – köp in­te Svensk Tenn-kud­dar ba­ra för att al­la and­ra gör det ut­an sat­sa på sa­ker som du verk­li­gen älskar. Vå­ga va­ra dig själv och ut­gå från ditt eget hjär­ta – och vå­ga stic­ka ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.