KOC­KEN PAUL SVENS­SONS SNYG­GA FAMILJEKÖK

My Home (Aftonbladet) - - INSTAGRAM -

”Kö­ket och mat­plat­sen är vårt sam­lings­rum. Vi sam­las här och för­vän­tas va­ra här – kom­mer man hem till en kock­fa­milj så är det väl så det ska va­ra? Bor­det är in­bju­dan­de bon­nigt och tar av­stamp i åter­bruk. Det är en form­gi­va­re på Got­land som gjort det. Han tar till­va­ra gam­la sä­desla­dor, så det är där­i­från ski­van kom­mer. Det bor­det sä­ger myc­ket om mig och oss! Det har al­la in­gre­di­en­ser som jag står för.”

Text Eli­sa­bet Broomé Fo­to Andrea Tu­ran­der Läs he­la re­por­ta­get på my­ho­me.se/in­spi­ra­tion/hem­ma-hos

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.