”MAT­KAS­SE-LI­NAS” FÄRG­GLA­DA DRÖM­KÖK

My Home (Aftonbladet) - - INSTAGRAM -

Kö­ket är Li­nas Ge­bäcks favoritrum. Här um­gås he­la fa­mil­jen. Hyl­lan i kö­ket är full av pär­lor, må­lar­fär­ger, pens­lar, pen­nor, sax­ar, pap­per och en mas­sa an­nat. ”Till­gäng­lig­he­ten gör att det verk­li­gen blir av och kö­ket blir en kre­a­tiv plats. När bar­nen som­nat hän­der det att jag och min man sit­ter och job­bar i kö­ket. En rätt skön stund, med en kopp te och ol­je­lam­pa.”

Text Fri­da Fu­ne­myr Fo­to Eri­ka Stenlund Läs he­la re­por­ta­get på my­ho­me.se/in­spi­ra­tion/hem­ma-hos

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.