TRIUMFER & TRAGEDIER

Napoleon (Sweden) - - På Slagfältet -

En av värl­dens mest kän­da krigs­her­rar och kej­sa­re är Na­po­le­on Bo­na­par­te. Som ett barn av re­vo­lu­tio­nen klev han fram som Frank­ri­kes räd­da­re och led­de lan­det ut ur ka­os och upp­ror. Hans am­bi­tio­ner steg med fram­gång­en och han kun­de krö­na sig själv som kej­sa­re 1804, ba­ra el­va år ef­ter att Lud­vig XVI av­sat­tes och hals­höggs. Från 1797 och fram till ne­der­la­get i Moskva 1812 var Na­po­le­on den mest fruk­ta­de och skick­li­ga fält­her­ren värl­den skå­dat på många hund­ra år. Han la­de näs­tan he­la Eu­ro­pa un­der sig, med un­dan­tag av Eng­land, som skul­le för­bli hans är­ke­fi­en­de. Han kla­ra­de in­te att er­öv­ra Ryss­land och ef­ter sitt fa­ta­la fält­tåg 1812 sjönk han sak­ta ihop. Det slut­gil­ti­ga ne­der­la­get kom vid Waterloo i ju­ni 1815.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.