11. Jim­my HAYES

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 27 år. Längd: 195 cm. Vikt: 98 kg. Lön: $ 2 300 000.

För­vän­tad ge­nom­brotts­man i fjol — men var in­te mer än okej och mål­tor­ka gjor­des att han skic­ka­des upp på läk­ta­ren vid någ­ra till­fäl­len. Hem­ma­so­nen har stor­lek, tek­nik och vil­ja - men sak­nar li­te speed.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.