54. Adam MCQU­AID

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 30 år. Längd: 193 cm. Vikt: 96 kg. Lön: $ 2 750 000.

De­fen­siv tro­tjä­na­re som går in på åt­ton­de sä­song­en i klub­ben. Äls­kad av eg­na la­get, ha­tad av mot­stån­dar­na. Spe­lar fy­siskt, tack­lar och släp­per hands­kar­na om det be­hövs. Står all­tid upp för lag­kam­ra­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.