90. Ry­an O’REILLY

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 25 år. Längd: 185 cm. Vikt: 95 kg. Lön: $ 7 500 000.

Ploc­ka­des in i la­get för­ra som­ma­ren och över­ös­tes med för­tro­en­de. Cen­ter­mo­tor med hög ar­betska­pa­ci­tet som ald­rig ger sig och som dess­utom chip­par in myc­ket po­äng. Tar an­svar bå­de of­fen­sivt och de­fen­sivt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.