63. Ty­ler ENNIS

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 26 år. Längd: 174 cm. Vikt: 73 kg. Lön: $ 4 600 000.

Två hjärn­skak­ning­ar för­stör­de fjol­å­ret och det blev ba­ra 23 mat­cher. Hel och frisk nu. Vik­tig pus­sel­bit med sin of­fen­siv, sitt po­äng­ma­kan­de och sin fan­tas­tis­ka skrid­sko­åk­ning. Ger all­tid gär­net och spri­der ener­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.