4. Josh GORGES

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 32 år. Längd: 185 cm. Vikt: 92 kg. Lön: $ 3 900 000.

Ve­te­ran­back som lyf­te sig i fjol. Ing­en flas­hig spe­la­re men li­rar ett sta­bilt, ge­di­get och miss­tags­snålt back­spel. Sät­ter la­get i förs­ta rum­met och tve­kar in­te att täc­ka skott. Vik­tig pjäs som får få ru­bri­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.