41. Lu­ke GLENDENING

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 27 år. Längd: 180 cm. Vikt: 88 kg. Lön: $ 628 333.

Or­di­na­rie de två se­nas­te åren och kri­ta­de un­der nytt fy­ra­års­kon­trakt i som­ras. På­lit­lig och slit­stark spe­la­re som har si­na främs­ta för­de­lar i de­fen­si­ven. Job­bar hårt, off­rar sig och lig­ger rätt i po­si­tio­ner­na.

Gor­die Ho­we gick bort i ju­ni, 88 år gam­mal. ”Mis­ter Hoc­key” är en av de störs­ta spe­lar­na ge­nom al­la ti­der och är in­timt för­knip­pad med Red Wings där han spe­la­de 25 av si­na 26 NHL-år. Han är den tred­je bäs­ta po­äng­ploc­ka­ren ge­nom al­la ti­der — 1 850 p­oäng på 1767 mat­cher — och vann fy­ra Stan­ley Cup med Red Wings. Han gjor­de sin ­sista NHL-sä­song som 52-åring (!) och spe­la­de då med si­na sö­ner Mar­ty och Mark i Hart­ford Wha­lers. Ho­we hed­ra­des av många ef­ter sin bort­gång och hyll­ning­ar­na lär fort­sät­ta un­der sä­song­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.