43. Dar­ren HELM

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 29 år. Längd: 182 cm. Vikt: 89 kg. Lön: $ 3 850 000.

Ru­ti­ne­rad, på­lit­lig och an­vänd­bar spe­la­re som all­tid bi­drar med bra jobb och sta­bilt spel. Han­te­rar oli­ka rol­ler och är in­te minst vik­tig i box­play-spe­let. Skri­vit nytt femårs­kon­trakt och till­hör kär­nan i la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.