34. Petr MRAZEK

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 24 år. Längd: 188 cm. Vikt: 83 kg. Lön: $ 4 000 000.

Strå­lan­de i bör­jan av för­ra sä­song­en men fick se­dan stå till­ba­ka mot slu­tet av vå­ren. Kan va­ra re­do att ta över pos­ten som et­ta på all­var i vin­ter. Akro­ba­tisk, kvick och lugn mål­vakt med ge­nom­brottspo­ten­ti­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.