26. Tomas JURCO

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 23 år. Längd: 186 cm. Vikt: 92 kg. Lön: $ 900 000.

Brot­tats med rygg­pro­blem någ­ra sä­song­er och har nu ope­re­rats vil­ket in­ne­bär att han mis­sar sä­songsin­led­ning­en. Vän­tas va­ra till­ba­ka i no­vem­ber nå­gon gång. Stor och snabb vinge som vän­tar på ge­nom­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.