21. Tomas TATAR

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 26 år. Längd: 178 cm. Vikt: 84 kg. Lön: $ 2 750 000.

Eta­ble­rat sig som på­lit­lig mål­skytt god för runt 20 kas­sar. Frå­gan är om det finns än­nu mer att ta ut? Li­ten, kvick och fö­re­tag­sam — dock be­ro­en­de av en bra play­ma­ker. Över­tids­av­gjor­de mot Sve­ri­ge i World Cup.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.