81. Jo­nat­han MARCHESSAULT

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 25 år. Längd: 173 cm. Vikt: 83 kg. Lön: $ 750 000.

In­ploc­kad från Lightning där han ald­rig tog en fast plats men där han gjor­de 18 po­äng på 45 mat­cher i fjol. Li­ten, rapp och of­fen­siv li­ra­re med fi­na hän­der som kan va­ra re­do att blom­ma ut. Be­hö­ver väs­sa de­fen­si­ven.

När Mi­a­mi skaf­fa­de sig ett hoc­key­lag kan man tyc­ka att de skul­le döpt la­get till nå­got som verk­li­gen anknöt till ­sol­sta­ten Flo­ri­da. Men in­te då. NHL-la­get tog i stäl­let sitt namn ef­ter den ex­tremt utrot­nings­ho­ta­de Flo­rid­a­pan­tern (man upp­skat­tar att det finns knappt ett hund­ra­tal kvar), som hu­vud­sak­li­gen le­ver i om­rå­den i och kring ­Ever­gla­des träsk­mar­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.