27. Nick BJUGSTAD

NHL-bibeln - - 2006 Draft 2015 Så Gick Det Sen -

Ål­der: 24 år. Längd: 197 cm. Vikt: 99 kg. Lön: $ 4 100 000.

Har in­te ta­git de of­fen­si­va kliv som klub­ben hop­pats på men är en so­lid två­vägscen­ter med fin fy­sik, ar­bet­se­tik och ge­nom­brotts­för­må­ga. Han­te­rar al­la spel­for­mer. Mis­sar in­led­ning­en på grund av bru­ten hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.