14. Paul POSTMA

NHL-bibeln - - News -

Ål­der: 28 år. Längd: 191 cm. Vikt: 88 kg. Lön: $ 725 000.

Age­rat bredd­back i Jets ett an­tal år — och får nu sam­ma roll i Bru­ins. Stor­vux­en all­round­back som spe­lar smart och sä­kert. Stic­ker säl­lan ut i var­ken po­si­tiv el­ler ne­ga­tiv be­mär­kel­se — vil­ket är ett full­gott be­tyg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.