33. Zde­no CHÁRA

NHL-bibeln - - News -

Ål­der: 40 år. Längd: 205 cm. Vikt: 113 kg. Lön: $ 4 000 000.

Fyll­de 40 år i vå­ras — men hål­ler i. In­te den do­mi­nant han en gång var och kar­riä­ren är på nedåt­gå­en­de men alltjämt en stor le­da­re i för­sva­ret. Gi­gan­tisk back med enorm räck­vidd som är omöj­lig att flyt­ta på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.