25. Seth GRIFFITH

NHL-bibeln - - News -

Ål­der: 24 år. Längd: 175 cm. Vikt: 86 kg. Lön: $ 650 000.

Fjär­de la­get på tre år och tog ing­en or­di­na­rie plats i var­ken Bru­ins, Map­le Le­afs el­ler Pant­hers. Li­ten två­vägs­li­ra­re som job­bar hårt, kla­rar tuf­fa när­kam­per och vin­ner många puc­kar. Har fi­na of­fen­si­va at­tri­but.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.