29. Ja­son POMINVILLE

NHL-bibeln - - News -

Ål­der: 35 år. Längd: 183 cm. Vikt: 85 kg. Lön: $ 5 600 000.

Pro­fil som är till­ba­ka i klub­ben ef­ter fem och en halv sä­song i Wild. In­te sam­ma of­fen­si­va li­ra­re som för någ­ra år se­dan men kan fort­fa­ran­de pyt­sa in poäng (47 i fjol). Fram­för allt vik­tig som ve­te­ran och le­da­re. … Vil­le Le­i­no, klub­bens sto­ra flopp­värv­ning för någ­ra år ­se­dan, nu valt att läg­ga skrid­skor­na på hyl­lan? Den fins­ke for­war­den gjor­de suc­cé med Fly­ers i NHL-slut­spe­let 2010 och blev hög­vilt på free agent-mark­na­den ett år ­se­na­re — vil­ket fick Sabres att punga upp ett sex­års­kon­trakt värt 27 mil­jo­ner dol­lar. Näs­tan en kvarts mil­jard kro­nor. ­In­ve­ste­ring­en bar dock in­te frukt och ef­ter tre miss­lyc­ka­de sä­song­er köp­tes ­Le­i­no ut — men hu­vud­per­so­nen be­höv­de in­te li­da. I al­la fall in­te eko­no­miskt. Sabres tving­as be­ta­la drygt tio mil­jo­nor kro­nor per år till Le­i­no — fram till 2020. 34-åring­en, de två se­nas­te åren i SHL och Väx­jö, väl­jer nu att läg­ga av för att sat­sa på sitt kläd­mär­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.