61. Xa­vi­er OUELLET

NHL-bibeln - - News -

Ål­der: 24 år. Längd: 185 cm. Vikt: 91 kg. Lön: $ 1 250 000.

Ef­ter tre år med mest tjänst­gö­ring i AHL så blev det or­di­na­rie NHL­spel i fjol — och var den en­de i den re­gul­jä­ra back­be­sätt­ning­en som ­ha­de plus i plus­mi­nus (+2). Puckskick­lig back som är bra på skrid­skor­na.

kom­mer bli ihåg­kom­men som coachen som var med när Detro­it Red Wings ma­gis­ka slut­spelsvit fick ett slut — men han ska ­in­te las­tas för det. La­get som han fått i hän­der­na av GM Ken Hol­land är ål­ders­di­gert och det sak­nas bå­de speed i för­sva­ret och spets i an­fal­let. Blas­hill är alltjämt färsk som he­adcoach i NHL — det­ta blir tred­je sä­song­en — och ut­veck­las he­la ti­den, där­för känns det li­te trist att han tving­as ar­be­ta med så pass många ve­te­ra­ner som pas­se­rat ze­nit, när han sä­ker­li­gen skul­le tri­vas bätt­re med ett yng­re lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.