55. Niklas KRON­WALL

NHL-bibeln - - News -

Ål­der: 36 år. Längd: 182 cm. Vikt: 88 kg. Lön: $ 4 750 000.

Ska­de­be­kym­mer har plå­gat de se­nas­te sä­song­er­na vil­ket ock­så gett ut­slag på isen och är in­te läng­re la­gets topp­back. Tack­lar mer säl­lan och of­fen­si­ven har sval­nat. 36 år nu — or­kar svens­ken stud­sa till­ba­ka?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.