13. Mark PYSYK

NHL-bibeln - - News -

Ål­der: 25 år. Längd: 186 cm. Vikt: 91 kg. Lön: $ 2 733 333.

Lyc­ka­des lan­da på noll i plus­mi­nus i fjol — och det var bäst av al­la bac­kar i la­get. Kom­mer från sitt bäs­ta år hit­tills och klub­ben hop­pas det finns mer att ta av. Smart, skrid­s­ko­stark och spel­skick­lig back­typ.

är ny hu­vud­trä­na­re i år ef­ter att ha va­rit as­si­ste­ran­de trä­na­re i Sharks i ett par år och det här är hans förs­ta upp­drag som hu­vud­an­sva­rig i ett NHL-gäng. För­ut­sätt­ning­ar­na kun­de va­ra mer gynn­sam­ma då han kli­ver in i en klubb som le­tar ef­ter iden­ti­te­ten, som skif­tat väg­val fle­ra gång­er se­nas­te åren och som fått se många coacher kom­ma och gå på kort tid. Bough­ner har i al­la fall ett in­tres­sant lag på papp­ret där det finns bå­de ru­tin och ung­dom­lig en­tu­si­asm. Med rätt le­dar­skap finns ab­so­lut för­ut­sätt­ning­ar för slut­spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.