Ko­den som gäc­kar he­la li­gan

NHL-bibeln - - News -

New Jer­sey De­vils re­serv­mål­vakt Keith Kin­ka­id har ska­pat ett eget li­tet fe­no­men på Twit­ter: ”Kin­ko­de”. ­Ef­ter var­je se­ger pub­li­ce­rar han ett in­lägg fullt av emo­jis, som för­kla­rar hur mat­chen sett ut. Det är dock in­te helt lätt att ty­da vad bur­väk­ta­ren ­me­nar al­la gång­er, men ini­ti­a­ti­vet har fått stort ge­nom­slag bland fan­sen. Som ex­em­pel vet vi att den svens­ke suc­céroo­ki­en Jesper Bratt sym­bo­li­se­ras i form av ett be­bi­san­sik­te och lands­man­nen Mar­cus Jo­hans­son av en kaf­fe­kopp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.