500%

NHL-bibeln - - News -

...har an­ta­let slas­hing-ut­vis­ning­ar ökat med den­na sä­song. NHL vill stä­da bort klubb­rapp mot hän­der­na och har in­fört mer el­ler mind­re noll­to­le­rans mot det. Det har lett till att an­ta­let slas­hing-ut­vis­ning­ar skju­tit i höj­den. Ef­ter att 57 mat­cher spe­lats ha­de slas­hing-ut­vis­ning­ar­na mer än fem­dubb­lats. För­ra sä­song­en ha­de det dömts 29 ef­ter 57 mat­cher, den här hös­ten he­la 147.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.