FRÅN RAP­PORT 04.00 , 1 MARS 1986

Olof Palme - - Dödsbudet -

n Stats­mi­nis­ter Olof Pal­me är död. Han mör­da­des mitt i cen­tra­la Stock­holm strax ef­ter kloc­kan el­va i går kväll. Olof Pal­me och hans hust­ru Lis­bet ha­de läm­nat bi­o­gra­fen Grand. En man i 35-års­ål­dern sköt stats­mi­nis­tern med två skott i brös­tet. Han för­des till Sab­bats­bergs sjuk­hus där han av­led strax ef­ter fram­koms­ten.

04.00

EX­TRA RAP­PORT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.