STOD PÅ PINOCHETS DÖDS­LIS­TA

Olof Palme - - Teorierna -

Att det fanns en hot­bild mot Olof Pal­me från Chi­le­jun­tan var känt. En hem­lig­stämp­lad rap­port från 1977 re­dogjor­de för att det fanns en döds­lis­ta, skrift­li­gen god­känd av Pi­nochet. Det en­da ut­länds­ka nam­net på lis­tan var Olof Pal­me.

”Att jag fanns på Chi­le- jun­tans döds­lis­ta fick jag ve­ta re­dan 1975. Det är fak­tiskt förs­ta gång­en som en re­ge­ring ut­satt mig för ett hot”, sa Pal­me i Svens­ka Dag­bla­det 1979.

Fy­ra da­gar ef­ter mor­det på Svea­vä­gen ska ex­il­chi­le­na­ren José Ja­ra Ri­o­se­co läm­nat upp­gif­ter till ­po­li­sen i Mal­mö att två chi­lens­ka yr­ke­s­mör­da­re be­fann sig i Stock­holm vid ti­den för mor­det. För­fat­ta­ren An­ders Leopold pe­kar i sin bok, ”Det svens­ka trä­det skall fäl­las”, ut den per­son som ska ha hål­lit i vap­net. Man­nen var chef för den mi­li­tan­ta de­len av fa­scis­tis­ka na­tio­na­list­fron­ten ”Pat­ria y Li­ber­tad”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.