JAG SKUL­LE BLI EN

2. CHRIS­TER P BE­RÄT­TAR FÖR MIG OM MORD­NAT­TEN

Olof Palme - - Christer -

Lör­dag 27 ok­to­ber 2001. Chris­ter Pet­ters­son stan­nar till och tit­tar upp mot den öv­re par­ke­ring­en när han kom­mer ut från ett köp­cent­rum i Sol­len­tu­na. Han nic­kar och kom­mer mot bi­len med sin li­te släng­i­ga stil. – Tje­na­re, sä­ger han. Det är höst och en isan­de vind från norr drar in över Sol­len­tu­na. Det är kallt.

An­sikts­dra­gen är skar­pa­re av ky­lan. Svart skinn­jac­ka och jeans, som van­ligt. – Ja, ja­ha jag vet vad du vill. Han sät­ter sig bred­vid mig i fram­sä­tet. Det är ba­ra vi på par­ke­ring­en. Tomt.

Vi­sar ho­nom att jag har skri­vit ner frå­ gor­na i ett block och han kan se vad jag an­teck­nar. Han ska be­rät­ta om mord­nat­ten. Har du sagt att det var du som sköt Olof Pal­me, är det sant? – Det har jag kanske sagt, det är rik­tigt. Minns du att du sköt Olof Pal­me? – Nej … det minns jag in­te. – Men jag för­ne­kar in­te att det var jag. Be­rät­ta om den här kväl­len, den 28 feb­ru­a­ri 1986. –Min vän Ulf Spin­nars sov hem­ma hos mig i Ro­te­bro och vi kom över­ens om att jag skul­le fixa am­fe­ta­min.

Sig­ge Ce­der­gren ha­de ti­di­ga­re hjälpt ho­nom på spel­klub­ben Oxen på Ox­torgs­ ga­tan, en tvär­ga­ta till Svea­vä­gen. Sig­ge var då de­lä­ga­re i kro­gen.

Chris­ter fick be­sked om att han kun­de ­häm­ta am­fe­ta­min på spel­klub­ben och tog kl 19 en­sam pen­del­tå­get från Ro­te­bro till Cen­tra­len och gick via Ser­gels torg till ­Oxen.

Chris­ter Pet­ters­son fick 3 g am­fe­ta­min och sä­ger att han un­der kväl­len även drack 50 cl stark­sprit.

Chris­ter minns att han läm­na­de spel­klub­ben Oxen vid 22-ti­den.

Jag vi­sar mi­na an­teck­ning­ar för Chris­ter och där kan han lä­sa:

”En tim­me se­na­re sköts Olof Pal­me på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.