SVEA­VÄ­GEN – TUN­NEL­GA­TAN

28 FEB­RU­A­RI 1986 KL. 23.21

Olof Palme - - In­ne­håll -

Så här såg det ut.

Ba­se­rat på allt till­gäng­ligt ­ma­te­ri­al – vitt­nesut­sa­gor, de ­ti­di­ga för­hö­ren, för­un­der­sök­ning­ar – så är det här det ­när­mas­te vi kom­mer en to­tal bild av ögon­blic­ket pre­cis ef­ter mor­det på stats­mi­nis­ter Olof Pal­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.