TA­LAR FÖR:

Olof Palme - - Teorierna -

PO­LI­SEN AN­SER sig ha fast­sla­git att Pet­ters­son var i om­rå­det un­der kväl­len. Det tyngs­ta be­vi­set i åta­let var Lis­bet Pal­mes ut­pe­kan­de. Per­so­ner i Pet­ters­sons krets har vitt­nat om att han ut­fört mor­det. Sig­ge Ce­der­gren köp­te en re­vol­ver .357 Mag­num och be­rät­ta­de på sin döds­bädd att han lå­nat ut den till Chris­ter Pet­ters­son. Vitt­nen sä­ger sig ha sett Pet­ters­son ut­an­för bi­o­gra­fen Grand ti­di­ga­re un­der kväl­len. Mo­ti­vet upp­ges ha va­rit att han age­ra­de på upp­drag

av Bomb­man­nen Lars Ting­ström som ne­kats nåd för sitt livs­tids­straff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.