EX-AGEN­TEN: CIA BE­STÄLL­DE MOR­DET

Olof Palme - - Teorierna -

En­ligt en te­o­ri ska ame­ri­kans­ka CIA va­rit in­blan­dat för att Olof Pal­me vägrat sam­ar­be­ta kring va­pen­af­fä­rer. Un­der den här ti­den le­ve­re­ra­de USA va­pen till Iran, Irak och Con­t­ras, där le­ve­ran- ser­na till Iran an­sågs kom­pli­ce­ra­de. USA för­sök­te då le­ve­re­ra va­pen till ett ”tillå­tet land”. Olof Pal­me stop­pa­de fle­ra av­tal mel­lan Bo­fors och ”fals­ka” slu­tan­vän­dar­län­der. Han ska ha bli­vit en fa­ra för Ro- nald Re­a­gan, Ge­or­ge Bush och Cia-che­fen Wil­li­am Ca­sey då han an­tyd­de att han skul­le ta upp va­pen­frå­gan in­för FN. En­ligt CIAa­gen­ten Ge­ne ”Chip” Ta­tum ska mor­det ha lagts ut på syd­af­ri­kans­ka yr­ke­s­mör­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.