FLYD­DE SAM­MA VÄG SOM PAL­ME­MÖR­DA­REN

Olof Palme - - Christer -

ga­tan – sam­ma ga­ta som Pal­mes mör­da­re sprang in på ef­ter mor­det. Men där Pal­mes mör­da­re tog ­trap­pan upp till Malmskill­nads­ga­tan gick Pet­ters­son in i tun­neln som ­le­der till Bir­ger Jarls­ga­tan.

Den 20 de­cem­ber 1970 blev hund­ra­tals jul­hand­la­re vitt­nen till hur Chris­ter Pet­ters­son ja­ga­de ikapp 22-åri­ge två­barns­pap­pan Karl-gös­ta Sil­sä­ter och högg ­ho­nom med en ba­jo­nett två gång­er.

Pet­ters­son och Sil­sä­ter ha­de bör­jat brå­ka av oklar an­led­ning. ­Fle­ra vitt­nen följ­de ef­ter och för­sök­te stop­pa Pet­ters­son, som högg sig fri. Ef­ter då­det sprang han ned för Svea­vä­gen och tog in mot Tun­nel-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.