HÄNG UPP 1

Gör dig av med gra­tis­gal­gar­na från kem­tvät­ten och un­na di­na klä­der fi­na gal­gar som får dem att se bra ut.

Ordning & Reda i hemmet - - Gar­de­roben -

Trä- el­ler plast­häng­a­re med vad­der­ing el­ler tyg gör att plag­get hål­ler for­men bäst. Köp gal­gar med lång hals och som har run­da­de och nå­got tjoc­ka­re än­dar. Den långa hal­sen ger stöd åt kra­gar me­dan de run­da­de kan­ter­na lik­nar män­ni­skans ax­lar och bär vik­ten av plag­get.

Gal­gar med kläm­mor för kjo­lar och byx­or bör ha ett skyd­dan­de tyg som filt el­ler skum­gum­mi på kläm­mor­na för att skyd­da ty­ger som sil­ke el­ler sam­met. Hänga­re med tvär­stång bör ock­så va­ra vad­de­ra­de för att und­vi­ka att det blir bre­da knän i byx­or­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.