02 Ore­da i hem­met

Ordning & Reda i hemmet - - In­ne­håll -

Du får in­te ett väl­or­ga­ni­se­rat hem ba­ra för att du har köpt någ­ra snyg­ga lå­dor el­ler be­grän­sat mäng­den skräp i skräp­lå­dan. Först och främst be­hö­ver du gö­ra en över­gri­pan­de rens­ning. I det här ka­pi­tlet lär du dig hur man gör pro­jek­ten över­kom­li­ga, hur man gör zo­ner i rum­men, hur man be­stäm­mer vad man be­hö­ver och in­te be­hö­ver och hur man för­va­rar det som blir kvar.

02

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.